„Soucitná zvědavost směrovaná k vlastnímu já vede k pravdě a pravé podstatě věcí.“
(Gabor Maté)

Vítejte, pokud hledáte podporu na cestě k lepšímu zvládání osobních situací, jste zde správně. Krize a neřešené problémy v různých rovinách života mohou být vnímány jako nové šance k nacházení spokojenosti, rovnováhy a vnitřní síly pro osobnostní růst. Jsou okamžiky, kdy je potřeba se zastavit, rozhlédnout se a hledat své vnitřní zdroje vedoucí ke spokojenosti. Nabízím místo pro otevřené a důvěrné rozhovory, kde můžeme společně objevovat a hledat cesty k řešení.

Lida_Zavadilova

O mně

K zájmu o propojení duše a těla jsem se dostala přes vášeň k literatuře a pozdější studium zdravotnictví (všeobecná sestra). Knihy se mi staly zaměstnáním, přirozeným zdrojem informací a utvářely cestu k mému dalšímu vzdělávání. Pracovala jsem v sociálních a zdravotních službách (psychosomatickém stacionáři a v ordinaci klinické psychologie) jako zdravotní sestra a koterapeut skupinových terapií. Vystudovala jsem sociální práci a penitenciární péči na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá mě spiritualita, šamanismus, transgenerační přenos, práce se sny a mnoho dalšího. Pravidelně se účastním vzdělávacích seminářů a kurzů. Absolvovala jsem sebezkušenostní část psychodynamicky orientovaného výcviku SUR.

Vzdělání, kurzy a semináře

Sociální práce a penitenciární péče (Technická univerzita v Liberci)
SUR – psychodynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik 2017-2023
V současnosti dokončuji teoretickou část výcviku SUR

Kompletní krizová intervence (IBSARO, s.r.o., Praha)
Psychedelika a krizová intervence (Skálův institut, Praha)
Šamanismus v psychoterapii (PVŠPS, s.r.o., Praha)
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí (EDUPOL, v.o.s., Olomouc)
Důvěra místo strachu (PVŠPS, s.r.o., Praha)
Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování (SOFA, Praha)
...

Lida_Zavadilova

Způsob práce

Ve své terapeutické práci vycházím z různých psychoterapeutických směrů, především humanisticky orientovaného přístupu. Těší mě pestrost a propojování přístupů. Ráda pracuji s technikami relaxace a všímavosti. Při pravidelných setkáních poskytuji podporu, náhled a zpětnou vazbu. Do terapeutického vztahu přináším bezpečí, empatii, autenticitu, respektuji individualitu a tempo klienta při sdílení svých pocitů a prožitků.

Jsem průvodcem pro dospělé a dospívající klienty, kteří řeší:

osobní problémy, nepřijetí, kritiku, osamělost, smutek, úzkost, sebehodnotu

životní krize, stavy vyčerpanosti, nespokojenosti a beznaděje

mezigenerační a vztahové nesnáze

psychosomatické potíže, psychospirituální krizi

Co je co

KRIZOVÁ INTERVENCE
Je akutní specializovaná psychosociální pomoc pro každého, kdo se subjektivně cítí být v situaci, kterou nedokáže zvládnout sám.

PORADENSTVÍ
Zaměřuje se na aktuální konkrétní pomoc v kratším časovém rozmezí. Vede k odkrývání vnitřního potenciálu a aktivně hledá cesty k cíli.

TERAPIE
Pomáhá terapeuticky odkrývat pravé příčiny problémů a nachází nečekané souvislosti. V terapii s klienty postupně hledáme hlubší původ potíží, uvolňování napětí, bloků skrze emoční a tělesné prožitky.

Lida_Zavadilova

Průběh terapie

Na úvodním setkání vyslechnu, co Vás ke mně přivádí, doptám se a zmapujeme situaci.
Poté nastavíme plán setkávání. Seznámím Vás se způsobem, kterým budeme pracovat.
Sdělíme si informace ohledně pravidel spolupráce, etiky a nastavení terapeutického vztahu. Cílem je pojmenování problému a hlubší náhled na jeho řešení.
Pokud jste v situaci, kdy se z nějakého důvodu nemůžete dostavit osobně, nabízím první kratší setkání (kde mi nastíníte Vaši situaci) v online prostoru cca 15 minut zdarma.
Seznámím Vás se způsobem mé práce a domluvíme se na dalších setkáváních. Průběh konzultací budeme společně revidovat a volit další postup.

Těším se na spolupráci s Vámi! Lída Z.

Formy poskytování terapie: osobní setkání, online

Ceník

Individuální poradenství (osobní/online) 700,- Kč / 50 minut
Pro klienty v tíživé životní situaci je možnost vyjednání poměrné slevy.
Storno podmínky:
Konzultaci je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.
Nezrušenou konzultaci nebo pozdní storno hradí klient v plné výši.

Platba: bankovní účet 1206070033/0800 nebo v hotovosti na místě

Lida_Zavadilova

Kontakt

Setkávání osobní nebo online

Telefon (SMS)

792 648 735

Důležité kontakty

Pomoc v krizi: pokud prožíváte akutní krizi, neváhejte a vyhledejte pomoc bezplatných linek duševní pomoci.
Linka duševní tísně - 476 701 444
Linka pomoci Spirála – 475 603 390
Linka první psychické pomoci – 116 123
Kontakty na pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc naleznete: Čeká asociace pracovišť linek důvěry (ČAPLD), https://www.capld.cz/

© Copyright Lída Zavadilová 2023